Address:
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)
Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT),
Building B4, Av. Carl Friedrich Gauss 7,
08860, Castelldefels, Barcelona, Spain.
ezeydan@gmail.com

Last modified: 01/18